privacy verklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Laura Grotentraast fotografie. Door gebruik te maken van deze site, geef je aan, het privacy beleid te accepteren.


Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Heb je vragen, dan kun je mij (Laura Grotentraast) bereiken via e-mail (lauragrotentraast@hotmail.com)


In het kort: Wanneer je gebruik wilt maken van mijn diensten, heb ik een aantal gegevens van je nodig om met je te communiceren. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk, en ik verwijder gegevens zodra dit kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).


PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail, telefonisch contact, of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, niet gelimiteerde, opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en factuur gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

WAAROM LEG IK GEGEVENS VAST?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn op je bruiloft
 • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 • Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.

Mijn website:

 • Analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Volgt jouw surfgedrag over verschillende websites om daarmee het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG BEWAAR IK GEGEVENS?

Ik ben wettelijk verplicht om jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ik verkoop jouw gegevens niet en verstrek deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer info vind je hier: http://cookiecentral.com


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar Lauragrotentraast@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.


HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https-verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Lauragrotentraast@hotmail.com